Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu internetowego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

Wyłączenia

Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba biura Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy znajduje się w głównym gmachu Centrum Kultury Wilanów – ul. Kolegiacka 3

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu
Sposób dojazdu Dojazd do pętli autobusowej w Wilanowie lub do przystanków “Wilanów”. Autobusy komunikacji publicznej nr 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 317, 339, 379, 519, E-2. Budynek znajduje się przy ulicy Kolegiackiej 3, która jest jedyna odnogą ulicy Stanisław Kostki Potockiego. Budynek znajduje się za restauracjami Milanovo, Sphinx. Obok publiczny parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Kolegiackiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Ochrona nie udziela informacji. Recepcja Centrum Kultury Wilanów znajduje się na II piętrze. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
W jednej z toalet damskich obok Sali „Klubu Malucha” znajduje się miejsce do przewijania niemowląt.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń biura Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy

Wejście do biura jest oznakowane, znajduje się na drzwiach po lewej stronie na końcu głownego holu - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe imitujące drewno.
Dojście piesze jest równe, bez przeszkód wysokościowych. Po wejściu do biura po prawej stronie znajduje się sala obrad którą z węzłami higieniczno sanitarnymi dzieli ściana.
W pomieszczeniu znajduje wydzielony aneks kuchenny z blatem, zlewozmywakiem, oraz szafkami. W środku istnieje możliwość pozostawienia odzieży wierzchniej.
Biuro nie jest wyposażone w oznaczenia w języku braila. Drogi ewakuacyjne oznaczone są znakami E110, E104, E102.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

możliwość ustawienia trybu nocnego;
możliwość ustawienia wysokiego kontrastu w różnych konfiguracjach barw;
możliwość przełączenia na szeroki układ strony;
możliwość zwiększania i zmniejszania czcionki.

Inne informacje i oświadczenia