Porządek obrad sesji będzie przedstawiać się następująco:
1. Otwarcie XII sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały nr 14/2021 o wyborze Rzecznika Prasowego MRDW.
4. Projekt uchwały nr 15/2021 o wygaśnięciu mandatów radnych.
5. Projekt uchwały nr 16/2021 o restrukturyzacji w systemie organizacji pracy MRDW.
6. Przedstawienie dotychczasowych rezultatów w organizacji zawodów siatkówki
organizowanych przez MRDW i dyskusja na temat dalszej realizacji projektu.
7. Przedstawienie dotychczasowych rezultatów po wystosowaniu przez MRDW apelu nr 3/2021
skierowanego do Dyrekcji i Rad Rodziców szkół na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
w sprawie zaangażowania w akcję „Tęczowy Piątek”.
8. Dyskusja na temat zaangażowania MRDW w 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
9. Omówienie możliwości zaangażowania MRDW w Budżecie Obywatelskim 2023.
10.Sprawozdanie z działalności Rzecznika Prasowego MRDW.
11.Poinformowanie o sprawach Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy przez delegatkę Elizę Annovi.
12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Ustalenie terminu następnej sesji MRDW.
14.Zamknięcie obrad XII sesji.