Statut

Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zwanej dalej MRDW oraz tryb wyboru jej członków.

 • Obowiązujący Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy obowiązujący od dnia 10 marca 2021 r.
 • Uchwała Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy XXIX/85/2021 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Poprzedni Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy obowiązujący do dnia 10 marca 2021 r.

Uchwały

Publikacja uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na stronie internetowej jest równoznaczna z jej wejściem w życie.

 • Uchwała nr 1/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Regulaminu Biura Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 2/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nowelizacji Uchwały nr 7/2021 o powołaniu funkcji Rzecznika Prasowego MRDW i niektórych innych uchwał
 • Uchwała nr 3/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie likwidacji specjalnej komórki organizacyjnej MRDW ds. Nadzoru Postępów w Realizacji Inwestycji Skejtparku w Wilanowie
 • Uchwała nr 4/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej MRDW
 • Uchwała nr 5/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie powołania w trybie zastępczym uczennicy Szkoły Podstawowej nr 261 im. Kostki Potockiego Nadii Polchaninovej na Radną MRDW - treść uchwały nie podlega publikacji ze względu na ochronę danych osobowych
 • Uchwała nr 6/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego MRDW
 • Uchwała nr 7/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do MRDW w wybranych niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów
 • Uchwała nr 8/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania statutowego sporu wynikającego z nowelizacji statutu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy odnoszącej się do zmiany przyczyn wygaśnięcia mandatu Radnego MRW oraz spowodowanym przez to niejasnym trybem i harmonogramem wyborów na delegata do MRW
 • Uchwała nr 9/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzeniu raportu podsumowującego działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022
 • Uchwała nr 10/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru delegata do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 11/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr 12/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie odwołania Radnego Dust Dustowa z funkcji Sekretarza MRDW (projekt stanowiska odrzucony)
 • Uchwała nr 13/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia planu pracy MRDW na rok szkolny 2022/2023
 • Uchwała nr 14/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
 • Uchwała nr 15/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nowelizacji Regulaminu Biura MRDW
 • Uchwała nr 16/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie (projekt uchwały wycofany)
 • Uchwała nr 17/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Prezydium
 • Uchwała nr 18/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 19/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Antoniego Królickiego
 • Uchwała nr 20/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia nowelizacji statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Stanowiska

Publikacja stanowiska Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na stronie internetowej jest równoznaczne z jego wejściem w życie.

 • Stanowisko nr 1/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie powstania nowych stacji Warszawskiego Roweru Publicznego
 • Stanowisko nr 2/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie (projekt stanowiska wycofany)
 • Stanowisko nr 3/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie powołania Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia
 • Stanowisko nr 4/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wstępnej koncepcji zagospodarowania Osi Królewskiej

Protokoły z sesji

 1. sesja 14 października 2020 r. (środa), godz. 17:00, platforma wideokonferencyjna Webex by Cisco
 2. sesja 27 listopada 2020 r. (piątek), godz. 15:30, platforma wideokonferencyjna ZOOM 
 3. sesja 15 grudnia 2020 r. (wtorek), godz. 15:00, platforma wideokonferencyjna ZOOM 
 4. sesja 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek), godz. 14:00, platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 5. sesja 15 lutego 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00, platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 6. sesja 15 marca 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00, platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 7. sesja 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00, platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 8. sesja 19 maja 2021 r. (środa), godz. 15:30, sesja w trybie hybrydowym: Dom Pracy Twórczej ul. Ptysiowa 3 / platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 9. sesja 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz. 11:15, Ogrody Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
 10. sesja 6 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 16:00, Biblioteka Wilanowska ul. Kolegiacka 3
 11. sesja 11 października 2021 r. (poniedziałek), godz. 17:00, Biblioteka Wilanowska, ul. Kolegiacka 3
 12. sesja 8 listopada 2021 r. (poniedziałek), godz. 17:30, Biblioteka Wilanowska ul. Kolegiacka 3
 13. sesja 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 14:00, sesja w trybie hybrydowym: Biblioteka Wilanowska ul. Kolegiacka 3 / platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 14. sesja 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek), godz. 15:00, sesja w trybie hybrydowym: Biblioteka Wilanowska ul. Kolegiacka 3 / platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 15. sesja 21 lutego 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30, sesja w trybie hybrydowym: Biuro MRDW ul. Kolegiacka 3 / platforma wideokonferencyjna Microsoft Teams
 16. sesja 14 marca 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30, Biuro MRDW ul. Kolegiacka 3 
 17. sesja 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30, Biuro MRDW ul. Kolegiacka 3 
 18. sesja 16 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30, Biuro MRDW ul. Kolegiacka 3 
 19. sesja 21 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 11:00, Dom Pracy Twórczej ul. Ptysiowa 3
 20. sesja 2 września 2022 r. (piątek), godz. 15:00, Biblioteka Wilanowska ul. Kolegiacka 3
 21. sesja 10 października 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:00, Biblioteka Wilanowska ul. Kolegiacka 3
 22. sesja 7 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:00

Interpelacje i zapytania Radnych