Statut

Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zwanej dalej MRDW oraz tryb wyboru jej członków.


Porządki obrad i protokoły

 1. sesja 14 października 2020 r. (środa), 17:00
 2. sesja 27 listopada 2020 r. (piątek), 15:30 - protokół 
 3. sesja 15 grudnia 2020 r. (wtorek), 15:00 - protokół
 4. sesja 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek), 14:00 - protokół
 5. sesja 15 lutego 2021 r. (poniedziałek), 15:00 - protokół
 6. sesja 15 marca 2021 r. (poniedziałek), 15:00 - protokół
 7. sesja 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 15:00 - protokół
 8. sesja 19 maja 2021 r. (środa), 15:30 - protokół
 9. sesja 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek), 11:00 - protokół
 10. sesja 6 września 2021 r. (poniedziałek), 16:00 - protokół
 11. sesja 11 października 2021 r. (poniedziałek), 17:00
 12. sesja 8 listopada 2021 r. (poniedziałek), 17:30 - protokół
 13. sesja 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 14:00 - protokół
 14. sesja 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek), godz. 15:00 - protokół
 15. sesja 21 lutego 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30 - protokół
 16. sesja 14 marca 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30 - protokół
 17. sesja 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30 - protokół
 18. sesja 16 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 16:30 - protokół
 19. sesja 21 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 11:00 - protokół
 20. sesja 2 września 2022 r. (piątek), godz. 15:00 - protokół
 21. sesja 10 października 2022 r. (poniedziałek), 16:00 - protokół
 22. sesja 7 listopada 2022 r. (poniedziałek), 16:00 - protokół
 23. sesja 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek), 16:00 - protokół
 24. sesja 9 stycznia 2023 r. (poniedziałek), 16:00 - protokół
 25. sesja 24 stycznia 2023 r. (wtorek), 16:00 - protokół
 26. sesja 7 marca 2023 r. (wtorek), 16:30

Uchwały

Publikacja uchwały na stronie internetowej jest równoznaczna z jej wejściem w życie.

 • Uchwała nr 1/2022 ws. ustanowienia Regulaminu Biura Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 2/2022 ws. nowelizacji Uchwały nr 7/2021 o powołaniu funkcji Rzecznika Prasowego MRDW i niektórych innych uchwał
 • Uchwała nr 3/2022 ws. likwidacji specjalnej komórki organizacyjnej MRDW ds. Nadzoru Postępów w Realizacji Inwestycji Skejtparku w Wilanowie
 • Uchwała nr 4/2022 ws. wygaśnięcia mandatu Radnej MRDW
 • Uchwała nr 5/2022 ws. powołania w trybie zastępczym uczennicy Szkoły Podstawowej nr 261 im. Kostki Potockiego Nadii Polchaninovej na Radną MRDW - treść uchwały nie podlega publikacji ze względu na ochronę danych osobowych
 • Uchwała nr 6/2022 ws. wyboru Rzecznika Prasowego MRDW
 • Uchwała nr 7/2022 ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do MRDW w wybranych niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów
 • Uchwała nr 8/2022 ws. rozwiązania statutowego sporu wynikającego z nowelizacji statutu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy odnoszącej się do zmiany przyczyn wygaśnięcia mandatu Radnego MRW oraz spowodowanym przez to niejasnym trybem i harmonogramem wyborów na delegata do MRW
 • Uchwała nr 9/2022  ws. zatwierdzeniu raportu podsumowującego działalność w roku szkolnym 2021/2022
 • Uchwała nr 10/2022 ws. wyboru delegata do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 11/2022 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr 12/2022 ws. odwołania Radnego Dust Dustowa z funkcji Sekretarza MRDW (uchwała odrzucona)
 • Uchwała nr 13/2022 ws. przyjęcia planu pracy MRDW na rok szkolny 2022/2023
 • Uchwała nr 14/2022 ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 15/2022 ws. nowelizacji Regulaminu Biura MRDW
 • Uchwała nr 16/2022 ws. (projekt uchwały wycofany)
 • Uchwała nr 17/2022 ws. podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Prezydium
 • Uchwała nr 18/2022 ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 19/2022 ws. wygaśnięcia mandatu Radnego Antoniego Królickiego
 • Uchwała nr 20/2022 ws. zatwierdzenia nowelizacji statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 21/2022 ws. podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Prezydium (nowelizacja uchwały)
 • Uchwała nr 22/2022 ws. przyjęcia wniosku o odwołanie Emila Dąbrowskiego z funkcji Zastępcy Rzecznika Prasowego MRDW
 • Uchwała nr 1/2023 ws. wyboru 2 delegatów MRDW do Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy
 • Uchwała nr 2/2023 ws. wyboru Zastępcy Rzecznika Prasowego MRDW
 • Uchwała nr 3/2023 ws. obowiązków sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 4/2023 ws. udzielenia honorowego patronatu nad projektem o wyborze ścieżki kształcenia i zawodu „DecisiON”
 • Uchwała nr 5/2023 ws. zatwierdzenia nowelizacji statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Stanowiska

Publikacja stanowiska na stronie internetowej jest równoznaczne z jego wejściem w życie.


Interpelacje i zapytania Radnych

 • Interpelacja nr 1/2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na Wale Zawadowskim - Radny Daniel Kość
 • Interpelacja nr 2/2022 ws. kursów wariantowych linii 164 podczas przebudowy ulicy Bruzdowej - Radni Daniel Kość i Zofia Trautner
 • Interpelacja nr 3/2022 ws. tłoku w autobusach linii 263 i charakterów przystanków autobusowych na Zawadach - Radny Daniel Kość
 • Interpelacja nr 4/2022 ws. chodnika przy ul. Sytej na wysokości numeru 118A - Radny Daniel Kość 
 • interpelacja nr 5/2022 ws. usuwania śniegu i lodu z chodników w Wilanowie - Radny Franciszek Janoski
 • Zapytanie nr 1/2022 ws. partyjnego wydarzenia „#MeetUpPO - Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej” w dniach 9-11 grudnia 2022 r. - Radni Daniel Kość, Franciszek Janoski i Zofia Trautner
 • Interpelacja nr 1/2023 ws. stojaków rowerowych przy przystankach Syta 01 i 02 - Radny Daniel Kość