Statut

Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zwanej dalej MRDW oraz tryb wyboru jej członków.

 • Obowiązujący Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy obowiązujący od dnia 10 marca 2021 r.
 • Uchwała Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy XXIX/85/2021 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Poprzedni Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy obowiązujący do dnia 10 marca 2021 r.

Uchwały

Publikacja uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na stronie internetowej jest równoznaczna z jej wejściem w życie.

 • Uchwała nr 1/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Regulaminu Biura Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 2/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nowelizacji Uchwały nr 7/2021 o powołaniu funkcji Rzecznika Prasowego MRDW i niektórych innych uchwał
 • Uchwała nr 3/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie likwidacji specjalnej komórki organizacyjnej MRDW ds. Nadzoru Postępów w Realizacji Inwestycji Skejtparku w Wilanowie
 • Uchwała nr 4/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej MRDW
 • Uchwała nr 5/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie powołania w trybie zastępczym uczennicy Szkoły Podstawowej nr 261 im. Kostki Potockiego Nadii Polchaninovej na Radną MRDW - treść uchwały nie podlega publikacji ze względu na ochronę danych osobowych
 • Uchwała nr 6/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego MRDW
 • Uchwała nr 7/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do MRDW w wybranych niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów
 • Uchwała nr 8/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania statutowego sporu wynikającego z nowelizacji statutu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy odnoszącej się do zmiany przyczyn wygaśnięcia mandatu Radnego MRW oraz spowodowanym przez to niejasnym trybem i harmonogramem wyborów na delegata do MRW
 • Uchwała nr 9/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzeniu raportu podsumowującego działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022
 • Uchwała nr 10/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru delegata do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
 • Uchwała nr 11/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr 12/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie odwołania Radnego Dust Dustowa z funkcji Sekretarza MRDW (projekt stanowiska odrzucony)
 • Uchwała nr 13/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia planu pracy MRDW na rok szkolny 2022/2023
 • Uchwała nr 14/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
 • Uchwała nr 15/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nowelizacji Regulaminu Biura MRDW
 • Uchwała nr 16/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie (projekt stanowiska wycofany)
 • Uchwała nr 17/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Prezydium

Stanowiska

Publikacja stanowiska Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na stronie internetowej jest równoznaczne z jego wejściem w życie.

 • Stanowisko nr 1/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie powstania nowych stacji Warszawskiego Roweru Publicznego
 • Stanowisko nr 2/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie (projekt stanowiska wycofany)
 • Stanowisko nr 3/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie powołania Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia
 • Stanowisko nr 4/2022 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wstępnej koncepcji zagospodarowania Osi Królewskiej

Interpelacje i zapytania Radnych