Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów została utworzona w 2011r. w celu upowszechniania idei i pobudzania aktywności obywatelskiej wśród wilanowskiej młodzieży. Dzięki funkcjonowaniu Rady młodzież ma możliwość angażowania się w sprawy wspólnoty lokalnej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele społeczności uczniowskiej z wilanowskich szkół oraz młodzi mieszkańcy Wilanowa, którzy uczęszczają do szkół poza terenem dzielnicy. Kadencja Rady trwa 3 lata. Aby zostać Radnym trzeba mieć od 13 do 19 lat.