Lista Radnych IV kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy.


Daniel Kość - przewodniczący, delegat do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Otwórz zdjęcie

 


Franciszek Janoski - wiceprzewodniczący, dyrektor biura MRDW

Otwórz zdjęcie

 


Marika Sadowska - wiceprzewodnicząca

 
 Otwórz zdjęcie

 Dust Dustow - sekretarz
 
Otwórz zdjęcie
 

Małgorzata Rakusa-Suszczewska - koordynatorka
 
Otwórz zdjęcie
 

 
Szymon Mazaraki
 Otwórz zdjęcie
 

 
Julia Szymańska 
 
 
 

Jan Ciurko

Otwórz zdjęcie


Julia Wołoncewicz 
 
Otwórz zdjęcie

Filip Bujakowski - Rzecznik prasowy
 
 Otwórz zdjęcie

Hubert Mitrofaniuk

 


Eliza Annovi

Otwórz zdjęcie


Emil Dąbrowski

Otwórz zdjęcie


Zofia Trautner

Otwórz zdjęcie


Lena Węgier

 

Otwórz zdjęcie

Joanna Muszyńska
 
Otwórz zdjęcie

Zofia Dzwonkowska
 
Otwórz zdjęcie
Antonii Królicki
Otwórz zdjęcie