Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów powstała w 2011 roku jako odpowiedź na zainteresowanie młodzieży sprawami jej otoczenia. Od tego czasu młodzi mieszkańcy Wilanowa mogą jako Radni angażować się w różnorodne inicjatywy i być łącznikiem między swoimi koleżankami i kolegami a Urzędem Dzielnicy.

Kadencja MRDW trwa 3 lata. Radnymi mogą zostać osoby w wieku 13-19 lat, które chodzą do szkoły na Wilanowie lub są mieszkańcami dzielnicy uczęszczającymi do szkoły poza Wilanowem. Na początku kadencji Radni wybierają m.in. delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy oraz Prezydium, w którego skład wchodzi Przewodniczący, dwójka Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarz, którego zadaniem jest przygotowywanie sprawozdań z sesji Rady.

 

Sesje Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów to odbywające się co około miesiąc posiedzenia, na których wszyscy Radni mają obowiązek się stawiać. Są one niezwykle istotne, gdyż to jedyny moment spotkania wszystkich Radnych w jednym miejscu, co umożliwia przeprowadzanie głosowań czy dyskusji związanych z ważnymi sprawami bieżącymi oraz pozwala na podejmowanie wielu decyzji, na podstawie których Radni mogą włączać się w różne inicjatywy.
Najważniejszą częścią aktywności Radnego są bowiem nie sesje, lecz momenty faktycznego działania na rzecz wilanowskiej młodzieży. W zależności od zainteresowań i umiejętności Radnych mogą oni włączać się w przeróżne inicjatywy charytatywne, ekologiczne, edukacyjne, kulturalne czy sportowe. Zaangażowanie Radnych MRDW pozwoliło nam na efektywne funkcjonowanie nawet w czasie restrykcji związanych z pandemią COVID-19, kiedy to znaczną część naszych działań musieliśmy przenieść do sfery wirtualnej. Mimo tego, przez ostatnie lata MRDW jest organem, który podejmuje bardzo wiele działań na rzecz wilanowskiej młodzieży. Oto niektóre z nich:

  • Byliśmy inicjatorem powstania wilanowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i mieliśmy duży wkład w jego powstanie. Nasza ciężka praca okazała się być bardzo owocną – łącznie Sztab WOŚP Wilanów zebrał 119 027, 10 zł na okulistykę dziecięcą!

  • Dostrzegamy potrzebę integracji między przedstawicielami różnych środowisk młodzieżowych i wspieramy inicjatywy mające na celu nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń między Radnymi – bierzemy udział w konferencjach, forach i warsztatach dla młodzieżowych rad oraz zorganizowaliśmy mistrzostwa siatkówki Młodzieżowych Rad Dzielnic m.st. Warszawy WARSO 2022. 

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, ludzie uprawiający sporty i w budynku

  • Działamy dla dobra uczniów wilanowskich szkół – organizujemy lekcje na temat działania MRDW, apelujemy do dyrektorów szkół o wprowadzenie rozwiązań takich jak Różowa Skrzyneczka, powołanie Rzeczników Praw Ucznia czy wdrożenie systemu mLegitymacji.
  • Nie pozostajemy obojętni na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę – informujemy o możliwościach wsparcia Ukraińców i zachęcamy do wspierania naszych wschodnich sąsiadów. Podjęliśmy także działania mające na celu pomoc naszym kolegom i koleżankom z Ukrainy, zorganizowaliśmy dla nich wycieczkę do Pałacu Króla Jana III Sobieskiego i postaraliśmy się, by chociaż na chwilę zapomnieli o tragicznych wydarzeniach wojny.

  • Zgłosiliśmy projekty do Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy oraz zachęcamy do oddawania głosów na wybrane projekty w budżetach obywatelskich Warszawy i Mazowsza poprzez kampanie w mediach społecznościowych oraz edukację w ramach lekcji w szkołach, gdzie opowiadamy o korzyściach wynikających z głosowania.
  • Radni, którzy egzamin ósmoklasisty mają już za sobą, starają się pomagać młodszym uczniom w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem i wyborem szkoły średniej i dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze zmianą szkoły. Dlatego też bierzemy udział w wydarzeniu organizowanym wspólnie z Centrum Kultury Wilanów oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, jaką jest webinar dla uczniów klas ósmych, których czeka egzamin. Podczas tego wydarzenia razem z doradcami zawodowymi dyskutujemy o praktykach, które mogą okazać się bardzo przydatne w tym trudnym i stresującym czasie.

  • Działamy dla komunikacji miejskiej. Jesteśmy głosem mieszkańców, więc kiedy słyszymy o problemach związanych z funkcjonowaniem środków transportu publicznego, reagujemy i zwracamy się z problemami do organów za nie odpowiedzialnych. Było tak na przykład, gdy wspólnie z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer napisaliśmy stanowisko w sprawie zmian komunikacyjnych pomiędzy obiema dzielnicami, a także gdy zachęcaliśmy mieszkańców do podpisania naszej petycji przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu na Zawadach.